2013 “Συμφωνική Ορχήστρα”

From Baroque to Rock

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας

7 Απριλίου 2013

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αργυρούπολης

Αποσπάσματα

 

1. Sonata in Em – Marcello Benedetto

2. Teddy Trombone - Henry Filmore

3. Rolling in the deep - Adele Adkins

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s